Kursy które warto wybrać – Badania operacyjne z użyciem Solver’a

statystykaSzybki kurs badań operacyjnych, czyli efektywnego gospodarowania ograniczonymi zasobami. Poznaj na przykładach podstawowe zastosowania dodatku Solver – zagadnienia transportowe otwarte i zamknięte, zagadnienia przydziału pracowników i maszyn, zagadnienia wyboru asortymentu produkcji, zagadnienia podziału materiału. Analizowane przykłady dotyczą maksymalizacji zysków, minimalizacji kosztów, albo osiągnięcia najlepszej możliwej jakości.

SZKOŁA EKONOMETRII
im. Murraya Rothbarda
ul. Smolna 18, 00-375 Warszawa
info@ekonometria.pl
tel. (022) 398-88-32

PROGRAM SZKOLENIA „BADANIA OPERACYJNE Z UŻYCIEM SOLVER’A”

Wstęp

  • Początki gospodarowania ograniczonymi zasobami, narodziny badań operacyjnych
  • Postać formalna modelu optymalizacyjnego – podstawowe pojęcia
  • Zmienne decyzyjne, warunki ograniczające, funkcja celu
  • Zadania otwarte i zamknięte, elementy fikcyjne
  • Przygotowanie arkusza do użycia programu SOLVER.
  • Cztery etapy rozwiązywania zadań programowania liniowego z wykorzystaniem Excela
  • Analiza wrażliwości
  • Interpretacja wyników

Przykładowe zadanie z warsztatów – zagadnienia transportowe

Minimalizacja kosztów produkcji i transportu. Problem dostarczania wielkości produkcji trzech młynów do różnych piekarni. Produkcja może być wysyłana z dowolnego młyna do dowolnej piekarni, ale koszty produkcji mąki w młynach i koszty transportu mąki z młynów do piekarń
są różne. Trzeba zminimalizować koszty dostarczania produktów do piekarń tak, aby zdolności produkcyjne młynów były w pełni wykorzystane, a nadwyżka zdolności produkcyjnych ponad zapotrzebowanie odbiorców magazynowana.

Przykładowe zadanie z warsztatów – wybór procesów technologicznych

Kłody o długości 5,6 m są cięte w tartaku na kawałki długości 1,2; 1,6; 1,9m. Tartak ma wykonać dzienny plan produkcji, który zakłada oddanie, co najmniej 200 kłód o długości 1,2m, 300 kłód o długości 1,6m i 100 kłód o długości 1,9 m. W jaki sposób należy pociąć kłody, aby z jednej strony wykonać dzienny plan, z drugiej zaś uzyskać jak najmniej odpadu?
Za odpad przyjmuje się kawałki drewna krótsze niż 1,2m. Zbudować i rozwiązać model matematyczny tego zagadnienia.

Przykładowe zadanie z warsztatów – zagadnienia przydziału

Do produkcji swych wyrobów przedsiębiorstwo zużywa pięć podzespołów: A, B, C, D i E. Podzespoły muszą być wytwarzane na trzech wydzierżawianych maszynach. Maszyny mogą być wydzierżawione maksymalnie na 180 godz. w ciągu miesiąca. Każdy podzespół może być
produkowany na dowolnej maszynie. Maszyny różnią się wydajnością produkcji poszczególnych podzespołów (tabela). Wiedząc, że 1 godz. pracy maszyny I kosztuje 30 zł, 1 godz. pracy maszyny II – 42 zł i 1 godz. pracy maszyny III – 36 zł, należy rozdzielić miesięczną produkcję podzespołów pomiędzy maszyny tak, aby wyprodukować co najmniej po 90 sztuk podzespołów A, B i C oraz co najmniej po 75 sztuk podzespołów D i E przy możliwie najniższych kosztach dzierżawy (pracy) maszyn.

Zakończenie

Rozdanie dyplomów ukończenia szkolenia, materiałów szkoleniowych, polecenie przez
prowadzącego fachowej literatury, konsultacje z prowadzącym.