Kursy które warto wybrać: Ekonometria od podstaw

Nauczysz się tworzyć modele ekonometryczne od podstaw. Ćwiczenia prowadzone są w arkuszu Microsoft Excel. Poznasz praktyczne podstawy modelowania zjawisk przyrodniczych i ekonomicznych. Nauczysz się interpretować parametry modeli ekonometrycznych. Będziesz umiał ocenić precyzję modelu. Poznasz sposoby wyławiania istotnych czynników wpływających na modelowane zjawisko.

Przykładowy program szkolenia

 • Podstawowe pojęcia ekonometrii – model, zmienne
 • Do czego służą modele ekonometryczne?
 • Przypomnienie wiadomości o funkcji: y = ax + b
 • Przygotowanie danych w arkuszu do budowy modelu
 • Pierwszy model ekonometryczny w 2 minuty
 • Tworzenie rysunków w Microsoft Excel pokazujących zależności zmiennych
 • Warsztaty na przykładzie danych GUS o ludności, energii, sklepach, mieszkaniach
 • Jednoczesny wpływ kilku zmiennych – narzędzie regresji wielorakiej
 • Warsztaty na danych NBP i GUS o eksporcie i produkcji przemysłowej
 • Siła i kierunek zależności – narzędzie korelacji
 • Wyszukiwanie zależności cen
 • Selekcja zmiennych najbardziej istotnych – zmienne sterujące
 • Warsztaty na danych o sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
 • Poszukiwanie zależności w dużej ilości zmiennych i budowa modelu
 • Warsztaty na danych GUS o województwach (200 zmiennych)

Przykładowe zadania z warsztatów – podstawy ekonometrii

Na podstawie danych GUS zbadać, jaka jest siła zależności pomiędzy ilością sklepów a liczbą
ludności w danym województwie.
Na podstawie danych NBP i GUS zbudować model do przewidywania miesięcznej wartości
eksportu publikowanej przez NBP na podstawie danych o produkcji przemysłowej z
poszczególnych sektorów gospodarki publikowanych wcześniej przez GUS.
Na podstawie danych GUS o województwach wyszukanie dla wybranej zmiennej, np. zużycia
wody przez gospodarstwa domowe, innych zmiennych, które mają istotny wpływ na wybraną
zmienną. Zbudowanie modelu.