statystyka

Poznasz podstawowe pojęcia służące do opisu danych – takie jak średnia, mediana, odchylenie standardowe, wariancja. Nie ma statystyki bez rozkładu normalnego. Na tym kursie przekonasz się, że to kluczowe pojęcie statystyki wcale nie jest trudne. Przeprowadzisz wiele ćwiczeń z zakresu weryfikacji hipotez statystycznych, badania rozkładów zmiennej losowej, tworzenia histogramów iRead More →

Nauczysz się tworzyć modele ekonometryczne od podstaw. Ćwiczenia prowadzone są w arkuszu Microsoft Excel. Poznasz praktyczne podstawy modelowania zjawisk przyrodniczych i ekonomicznych. Nauczysz się interpretować parametry modeli ekonometrycznych. Będziesz umiał ocenić precyzję modelu. Poznasz sposoby wyławiania istotnych czynników wpływających na modelowane zjawisko. Przykładowy program szkolenia Podstawowe pojęcia ekonometrii – model,Read More →