Zarządzanie wewnętrznymi informacjami w urzędzie jest bardzo istotnym problemem. Aby mu sprostać, można zastosować system aplikacji typu e-Intranet. System e-Intranet nie jest, jak się powszechnie przyjmuje, zestawem statycznych stron zapisanych w formacie html, lecz systemem usług – aplikacji dostępnych poprzez przeglądarki WWW. Z badań wynika, że 30% czasu pracownicy tracąRead More →