konto

Pojęcie progów podatkowych jest dziś niestety często mylone (a nawet utożsamiane) z pojęciem skali podatkowej. Oba wskazane terminy mają jednak odmienne znaczenie, choć – bez cienia wątpliwości – skale podatkowe są zazwyczaj powiązane z progami podatkowymi. Jak jednak odróżnić te pojęcia? Istota skali podatkowej Najprościej rzecz ujmując, skala podatkowa toRead More →

policja

Bywało, że pracowała za dwa złote za godzinę. Ale i tak w Polsce ma o wiele lepiej niż tam, skąd przyjechała. Tatiana Gonczarowa wyjechała z Ukrainy za chlebem. Miałam 19 lat, gdy po raz pierwszy przyjechałam do Polski. Kiedy wysiadłam z autobusu, była noc. Nie wiedziałam, co mam zrobić. NikogoRead More →

Centralnym organem administracji rządowej, podległym bezpośrednio ministrowi do spraw rozwoju wsi jest w przypadku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Prezes. Za jego powołanie i ewentualne odwołanie odpowiedzialny jest Prezes Rady Ministrów (na wniosek wyżej wymienionego ministra). Obejmujący to stanowisko staje się również jednoosobowym zarządem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (pod nadzoremRead More →

Dzisiaj powiemy sobie, co jest takiego w ekonometrii, że warto jest wybrać właśnie taki kierunek swojej kariery. Oczywiście mówimy tutaj o osobach, które lubię działania związane z zadaniami ekonomicznymi i planują wybór takiego kierunku studiów, aczkolwiek nadal się wahają. Być może dzięki tym kilku argumentom dokonają najlepszego dla nich wyboru.Read More →

Można powiedzieć, że sama ekonometria jest odłamem ekonomii, gdzie przede wszystkim królują obliczenia mające na celu przewidywanie pewnych zdarzeń. Matematyka, bowiem jest potężnym narzędziem i może znacznie pomóc w wielu rzeczach. Warto, więc teraz zadać pytanie, czy ta wspomniana wyżej ekonometria jest dla każdej osoby, czy każdy może być wRead More →

Tak naprawdę w pewnym sensie można powiedzieć, że każdy z nas na ekonometrii korzysta. Nie chodzi tutaj, bowiem tylko o osoby, które rzeczywiście ją wykorzystują, bowiem działania z zakresu tej dziedziny znacznie mogą ułatwić inwestowanie, ale również wpływać na życie przeciętnych obywateli. Wszystko, bowiem sprowadza się do jednego, to znaczyRead More →

Dzisiaj powiemy sobie dokładnie, czy faktycznie ekonometria jest komukolwiek potrzebna, a jeśli tak to, do czego i jak może to wpływać na życie przeciętnego człowieka. Tak, więc, w dużym uproszczeniu ekonometria pozwala obliczać prawdopodobieństwo pewnych zdarzeń finansowych w sensie ekonomicznym. To znaczy za pomocą specjalnych obliczeń i algorytmów jest możliwośćRead More →

To pytanie nie dotyczy studentów, gdyż w ich przypadku jest to logiczne, że powinni oni to robić, gdyż tylko w taki sposób nauczą się tych potrzebnych im w dalszej karierze zawodowej działań. Jeśli natomiast chodzi o przeciętnych ludzi, to tak naprawdę nie będzie ta wiedza tutaj do niczego szczególnego potrzebna,Read More →

Na pewno ekonometria jest bardzo ciekawą dziedziną i odłamem ekonomii i z pewnością są z niej niebagatelne korzyści, niemniej jednak czy jest w niej rzeczywiście przyszłość? Jak najbardziej tak, ponieważ zagadnienie to cały czas ewoluuje i się rozwija na lepsze. Można, więc tutaj śmiało uznać, że jeśli coś się rozwijaRead More →

Czy rzeczywiście jest tak jak do tego nawołuje kilku fachowców, że podstawowe pojęcia ekonometryczne powinien znać każdy? Tak naprawdę wszystko będzie tu również zależało od tego, co ktoś może rozumieć poprzez słowa podstawowe, gdyż każdy może mieć nieco inne pojmowanie tychże podstaw. Niemniej jednak dobrze byłoby sprawdzić jak to dokładnieRead More →