FAQ z zakresu ubezpieczeń

Dodatkowe ubezpieczenia medyczne – czy warto?

W naszym kraju mamy do czynienia z dostępem do publicznej służby zdrowia. Każdy, kto opłaca składki zdrowotne ma prawo do bezpłatnego korzystania z pomocy medycznej. Może to być wizyta u lekarza, badania czy pobyt w szpitalu. Poza osobami, które opłacają odpowiednie składki z własnej kieszeni mamy do czynienia z grupą osób, do której należą między innymi bezrobotni, za których składkę opłaca państwo. Tak czy inaczej wszyscy, za których składka jest opłacona mają prawo do opieki medycznej za darmo. Jednak jak każdy z nas wie takowe ubezpieczenia mogą być niewystarczające. Chodzi tu oczywiście o problemy służby zdrowia. Przez tego typu sytuacje mamy do czynienia z ogromnymi kolejkami do specjalistów, oczekiwaniem na specjalistyczne badania, a nawet na operacje. Dlatego też część osób postanowiła sama sobie pomóc i wykupić dodatkowe ubezpieczenia medyczne w firmach prywatnych. Takowe ubezpieczenia mogą być dostępne również w ofercie firm ubezpieczeniowych. Tak czy inaczej zawsze jest to dodatkowa opieka medyczna w ramach, której nie musimy czekać w długich kolejka. Oczywiście łączy się to z dodatkowymi kosztami.

Po co ubezpieczenie kredytów bankowych?

W ofertach banków mamy do czynienia z szeregiem różnego typu kredytów. Mogą to być zarówno zobowiązania gotówkowe na dowolny cel konsumpcyjny jak i kredyty samochodowe czy też kredyty hipoteczne na zakup lub budowę nieruchomości mieszkalnych takich jak mieszkanie lub dom. Tak czy inaczej warto zwrócić uwagę na to, że zaciągając kredyt bankowy trzeba być jednocześnie gotowym na jego spłatę. Oczywiście banki dość skrupulatnie sprawdzają, komu pożyczają pieniądze tym niemniej zawsze może zdarzyć się coś nieprzewidzianego, co może wpłynąć na problemy ze spłatą. Dlatego też warto wziąć pod uwagę ubezpieczenie kredytu bankowego. W obecnych czasach ubezpieczyć możemy praktycznie wszystko, a co za tym idzie również praktycznie każdy kredyt. Dlatego też warto zwrócić uwagę na ofertę ubezpieczeń. Mogą to być polisy na życie, chorobowe, związane z wypadkami, zdarzeniami losowymi czy też ubezpieczenia na wypadek utraty pracy lub źródła dochodu. Banki nie zmuszają do korzystania z takowych polis jednak mogą do tego zachęcać na przykład przez lepsze warunki kredytowania.

Jak wyceniane są szkody w ubezpieczeniu majątkowym?

Wykupując ubezpieczenie i płacąc składki jednym z najbardziej interesujących nas aspektów jest z pewnością suma odszkodowania, która zostanie nam wypłacona po zaistnieniu szkody. Jego wysokość może zostać ustalona w jeden z trzech zasadniczych sposobów: według wartości rzeczywistej, czyli uwzględniając stopień zużycia majątku, według wartości odtworzeniowej, czyli ze względu na koszt naprawy szkody bądź według wartości zakupu, czyli według cen kupna obowiązujących na rynku. Co więcej, straty wyceniane są w różny sposób, zależny od rodzaju majątku, którego owa szkoda dotknęła. Domy są wyceniane według wartości odtworzeniowej, mieszkania według wartości rynkowej, elementy stałe według wartości rynkowej i rzeczywistej a majątek ruchomy według wartości rynkowej bądź odtworzeniowej. Warto też zaznaczyć, że odszkodowanie może zostać pomniejszone o wartość tych elementów majątku, które pozostały i umożliwiają ich przerobienie bądź sprzedanie. Istotnym jest także uwzględnienie zasady proporcjonalności: wartość mienia przed szkodą nie może być przesadnie zaniżona. Ostatnim elementem, ale niemniej ważnym, jest określenie w umowie ubezpieczenia udziału własnego, mogącego mieć postać franszyzy redukcyjnej bądź też integralnej.