Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy w pigułce

szkolaWyższa Szkoła Gospodarki od kilku lat rozszerza swą ekspansję poza Bydgoszcz. Uczelnia bardzo sprawnie porusza się w sferze marketingu, własnej promocji. Jakie perspektywy zawodowe mają jej absolwenci?

Podstawowe informacje o Wyższej Szkole Gospodarki

Początki WSG można datować na rok 1999, w którym stworzono Wyższą Pomorską Szkołę Turystki i Hotelarstwa. Pod obecną nazwą WSG funkcjonuje od siedmiu lat. Jest jedną z trzech największych uczelni niepublicznych w województwie kujawsko-pomorskim (biorąc pod uwagę liczbę studentów oraz kadry dydaktycznej). Prowadzi studia I i II stopnia, a więc absolwent może uzyskać tytuł licencjata, inżyniera i magistra. Wyższa Szkoła Gospodarki posiada ośrodki zamiejscowe w Ełku, Słupsku, Inowrocławiu oraz Malborku i Toruniu.

 Oferta edukacyjna Wyższej Szkoły Gospodarki

Wyższa Szkoła Gospodarki oferuje kilkanaście kierunków na studiach licencjackich. Niewiele z nich daje solidne podstawy do znalezienia dobrej pracy (najlepszym tego przykładem jest socjologia oraz kulturoznawstwo). Większy sens ma nauka na informatyce i ekonometrii, architekturze i urbanistyce, czy zdobycie tytułu licencjata logistyki. Można zastanowić się również nad turystyką i rekreacją. Studia takie muszą być jednak poparte znajomością co najmniej dwóch języków obcych. Lepiej prezentuje się oferta studiów inżynierskich. Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mechatronika to kierunki mogące w przyszłości poprawić markę Wyższej Szkoły Gospodarki, która jest obecnie przez wielu nazywana złośliwie kioskiem z dyplomami oraz Wyższą Szkołą Gwiazd. To drugie określenie odnosi się do zamożnych, efektownie prezentujących się studentów, którzy płacą i wymagają łatwych egzaminów i niewiele wartych dyplomów. WSG proponuje jedynie cztery kierunki studiów magisterskich. Są wśród nich turystyka, ekonomia, geografia, reklama oraz będące jeszcze w przygotowaniu kulturoznawstwo. Absolwenci większości z nich będą mieli duże trudności aby znaleźć pracę w zawodzie, zarówno na terenie województwa jak i w pozostałej części kraju. Wyższa Szkoła Gospodarki kształci również na kilkudziesięciu kierunkach studiów podyplomowych. Ponad połowa z nich służy głównie samej uczelni, zapełniając jej konta. Jest to oferta mało praktyczna, często egzotyczna i warta tyle, co certyfikat jednego z tysięcy szkoleń, które organizują ośrodki doskonalenia zawodowego na terenie całej Polski.

Wyższa Szkoła Gospodarki w pigułce

WSG nastawiona jest na masowe kształcenie kosztem wartości dyplomów. Ekspansywny marketing outdoorowy oraz kampanie medialne pozwalają jej na coroczny nabór setek studentów. Po stronie plusów można umieścić jednak doskonałą lokalizację kampusu w Bydgoszczy, dobrą infrastrukturę oraz bazę dydaktyczną, rozwiniętą działalność kulturalną i sportową. Niewątpliwie swoją wartość mają coroczne konferencje naukowe, których od początku istnienia Wyższa Szkoła Gospodarki zorganizowała już blisko osiemdziesiąt.